Adderall, Xanax, Etizolam, Valium, Diazepam, Sustanon, Somatropin, Ecstasy, Dextroamphetamine, Dexedrine ETC có trên mạng.EMAIL ..globalmedicinessupply@gmail.com Để đặt hàng TX:… 5406990845, WHATSAPP CONTACT..+36204687415

Rối loạn, các vấn đề thần kinh, rối loạn chức năng tình dục vv
Chúng tôi có Thuốc men cho tất cả những vấn đề nêu trên
Cũng như một loạt những người khác có thể đã bị bỏ lại.
Giá cả rẻ tiền và không có toa bác sĩ ,,,
EMAIL ……………. globalmedicinessupply@gmail.com
Để đặt hàng TX: ……. 5406990845, WHATSAPP CONTACT..+36204687415
WEBSITE ………… globalmedicinessupply.weebly.com
Xanax 10mg ………………….. 1.6 $ / viên.
Dilaudid 8mg ………………….. 3 đô la / viên.
Oxycodone 30mg ……………. 2,5 đô la / viên.
Suboxone dải 8mg ………….. 3 $ / dải
Adderall 30mg …………………… 4 đô la / viên.
Hydrocodone 10 / 325mg ……….. 4 $ / viên.
Diazepam Valium 10mg ………… 1,5 $ / viên.
Percocet 30mg …………………. 3 đô la / viên.
Vicodine5-10mg …………………. 3 đô la / pillgg
Klonopin 2mg ……………………. 2 đô la / viên.
Opana 40mg ……………………… 2,5 đô la / viên.
Oxynorm 20 mg …………………. 3 đô la / viên.
Oxycotin 10mg …………………… 3 đô la / viên
Duromine 40mg …………………… 2,85 $
MDMA 50 mg ……………………… 5 $ / viên
Tramadol 100mg …………………… 2 đô la / viên.
Rohypnol 2 mg ……………………… 3 USD / viên.
Tilidin 100 / 8mg ……………………… 2 đô la / viên.
Concerta XL 18-36 mg …………… 3 đô la / viên
Morphine 15 mg ………………………. 2 $ / viên.
Mandrax (Qua da) 300mg …….. 3 đô la / viên
Codeine Syrup ………………………. 140 $ / 1.5 oz chai.
Ritalin 20mg ………………………….. 3 đô la / viên.
Lortab Watson 7,5mg ……………… 4 đô la / viên
Fentanyl 100mg Patches ………… 180 $ cho 4 gói.
Stilnox 10mg …………………………. 4 đô la / viên.
Viagra 1000mg ……………………….. 30 đô la / viên
Methadone …………………………….. 2.50 $ / viên
Subutex 8mg …………………………. 2 đô la / viên
Lyrica 300mg ………………………….. 3 đô la / viên
Seconal 15mg ………………………… 4 đô la / viên
Nembutal 100mg ……………………. 4 đô la / viên
Meldonium Dihydrate 250 mg ………. 2.30 $ / PILL
Soma 350mg …………………………… 3 đô la / viên
Dexedrine 15mg ……………………… 4 $ / viên và nhiều loại khác

Advertisements

Author: highqualitymedication

We specialist in the supply of pharmaceutical medications that are badly demanded worldwide. EMAIL................globalmedicinessupply@gmail.com To Order TX:.......5406990845,WHATSAPP CONTACT..+36204687415 WEBSITE......globalmedicinessupply.weebly.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s